Kolme askelta yrityksen sujuvampaan kansainvälistymiseen

Koulutus valmentaa yrityksiin työpaikkaohjaajia, jotka ymmärtävät kansainvälisen työntekijän uudessa työpaikassa kohtaamia ilmiöitä ja haasteita, osaavat ohjata ja tukea heitä alkuun työssä ja työyhteisön jäseneksi pääsemisessä, suomen kielen ja kulttuurin oppimisessa ja paikkakunnalle asettautumisessa.

Koulutus auttaa tunnistamaan omasta työympäristöstä oppimisen mahdollisuuksia ja kehittämään työyhteisön kansainvälistymistä tukevia arjen käytäntöjä.

Koulutukseen sisältyy kolme 4 h lähijaksoa, jotka toteutetaan Nurmeksessa. Osioiden välissä tehdään tehtävä, jossa sovelletaan opittuja hyviä käytäntöjä omaan työhön. Koulutuksen päätteeksi esitellään koulutuksen aikana omaan yritykseen kehitettävä kansainvälistymisen hyvien käytäntöjen ohjelma.

Koulutuksen esite

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksen sisältö

1: 2.11.2022 – Voivatko kaikki voittaa?

Kansainvälistyminen yrityksessä ja työyhteisössä

Ensimmäisessä osiossa tutustumme kansainvälistyvän yrityksen arkeen. Kuulemme ja keskustelemme kansainvälisten osaajien ja yritysten edustajien kanssa siitä, millaisia muutoksia ja tekoja kansainvälistyminen edellyttää yritykseltä, ja mitä uuden kulttuurin kohtaaminen tarkoittaa työyhteisön ja kansainvälisen työntekijän näkökulmasta. Keskustelemme myös muutoksen tuomista hyödyistä ja uuden toimintakulttuurin rakentamisesta.

2: 15.11.2022 – Voimmeko oppia toisiltamme?

Kansainvälistyminen ja kielen oppiminen työpaikalla

Toisessa osiossa perehdymme siihen, miten monikielinen työpaikka toimi työhön perehtymisen tai suomen kielen ja kulttuurin oppimisen ympäristönä. Saamme työkalupakkiimme helposti toteutettavia keinoja, joiden avulla voimme tukea kansainvälistä työntekijää ja työyhteisöä ymmärtämään työpaikan viestintää tai oppia yhdessä esim. kieltä tai tapakulttuureja. Pohdimme keinoja, joilla oma työympäristö ja viestintä työpaikalla voisi huomioida paremmin kansainväliset työntekijät.

3: 28.11.2022 – Kansainvälistymistä sovittelun kautta?

Toimiva työyhteisö kansainvälistyvässä yrityksessä

Kolmannessa osiossa perehdymme toimivan kansainvälisen työyhteisön käytäntöihin, konfliktien ratkaisemiseen ja sovitteluun. Miten oma työyhteisö ottaa vastaan kansainvälisen työntekijän? Mistä kriisit syntyvät? Miten tasa-arvoinen toimintakulttuuri ja vuorovaikutuksen hyvät käytännöt saadaan osaksi arkea? Miten kansainvälinen työntekijä pääsee osaksi porukkaa? Miten tilanteita sovitellaan ja mitä tehdään silloin, jos asiat kärjistyvät konfliktiksi?

4: Mikä muuttuu? Yrityksemme kansainvälistymisen kolme askelta

Osallistujat ja työnantajat kuulevat kansainvälistymisen käytännöt, joita osallistujat ovat kehittäneet omalle työpaikalle. Toteutus webinaarina tai lähijaksona sovitaan osallistujien kanssa.

Ota yhteyttä:

Heli Kaarniemi, hkaarnie@uef.fi, puh. 050 322 8644