Osaamista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentely -hanki tietoa ja osaamista!

Kaipaatko lisäpätevyyttä lasten ja nuorten kasvun ja kehittymisen kysymyksissä? Teetkö työtä monitoimijaisessa ympäristössä? Miten digitaalisuus haastaa osaamistasi? Alan osaamisvaatimukset muuttuvat ja haluamme tukea työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistumista.

Olemme koonneet kolmen koulutusorganisaation toimesta aihealueen opintoja. Opintoja järjestetään ympäri vuoden. Klikkaamalla opintojakson nimeä näet tarkempia tietoja ja pääset ilmoittautumaan.

Kasvatusala tutuksi

Minustako sosionomi?, 2 op, Karelia
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus), 2 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2022-23 tutustu)
Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op (kytkeytyy edelliseen), UEF (seuraavan kerran lv. 2022-23, tutustu)

Oppiminen ja ohjaus

Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op, UEF
Selkokieltä opettajille ja ohjaajille, Riveria kesäyliopisto
Peppu irti penkistä – etäkoulutus alakouluille, Riveria kesäyliopisto
Oppijan ja oppimisen ohjaus 30 op (Koulunkäynnin ammattitutkinto, Riveria)
Tuen tarpeeseen vastaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (Koulunkäynnin ammattitutkinto, Riveria)

Kasvu ja kehittyminen

Kehittyvä koululainen 5 op, Karelia
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op, Karelia (kesällä 2022)
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op, Karelia (kesällä 2022)
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2022-23, tutustu)
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op , UEF (seuraavan kerran lv 2022-23 tutustu)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv 2022-23, tutustu)
Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op, UEF
Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen, Riveria kesäyliopisto
Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lasten ja nuorten kanssa, Riveria kesäyliopisto

Turvallisuus

Lähisuhdeväkivalta  2 op, Karelia
Lastensuojeluoikeus, 5 op; UEF (seuraavan kerran lv. 2022-23, tutustu. Edeltävinä opintoina suositellaan suositellaan lisäksi Oikeustieteen perusteet (5311026, 1 op) tai vastaavaa oikeustieteen opiskeluun valmistavaa kurssia.
Akuutit kriisitilanteet oppilaitoksen arjessa, Riveria kesäyliopisto
Sosiaalioikeus sosiaalityössä, 5 op; UEF (seuraavan kerran lv. 2022-23, tutustu)

Digitaidot

Verkkovuorovaikutus 1, 2 op Karelia
Verkkovuorovaikutus 2, 2 op Karelia (toteutuu seuraavan kerran keväällä 2023)
Digikoulu, 2 op, MOOC, maksuton, UEF. (tutustu)
Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly 2 op, maksuton, UEF. (tutustu)
Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta, MOOC, maksuton, UEF. Jos haluat opintosuorituksen (ilmoittaudu tästä)

Tutkintokoulutus

Perhepäivähoitajasta lastenhoitajaksi, Riveria
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Riveria (yhteishaku)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Riveria (yhteishaku)
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp, Riveria (ilmoittaudu)
Kasvatuksen osaamisalan 150 osp, Riveria
Sosionomi, Karelia (yhteishaku)
Varhaiskasvatuksen opettaja, UEF (yhteishaku)
Erityisopettaja, UEF (yhteishaku)
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 op, Riveria (ilmoittaudu)
Lapsen ja nuoren suojelu, 50 op, tulossa, Riveria
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 op, Riveria

Riveriassa on käytössä jatkuva haku. Opintoihin voi hakeutua ympäri vuoden, ja aloitukset ovat sovittuina aikoina. Tutkintoihin hakemisen sijasta voi hakeutua myös yksittäisen tutkinnon osan opiskelijaksi.