Osaamista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentely -hanki tietoa ja osaamista!

Kaipaatko lisäpätevyyttä lasten ja nuorten kasvun ja kehittymisen kysymyksissä? Teetkö työtä monitoimijaisessa ympäristössä? Miten digitaalisuus haastaa osaamistasi? Alan osaamisvaatimukset muuttuvat ja haluamme tukea työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistumista.

Olemme koonneet kolmen koulutusorganisaation toimesta aihealueen opintoja. Opintoja järjestetään ympäri vuoden. Klikkaamalla opintojakson nimeä näet tarkempia tietoja ja pääset ilmoittautumaan.

Kasvatusala tutuksi

Minustako sosionomi?, 2 op, Karelia
Orientaatio varhaiskasvatukseen, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2023-24, tutustu)

Oppiminen ja ohjaus

Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2023-24, tutustu)
Selkokieltä opettajille ja ohjaajille, Riveria kesäyliopisto
Peppu irti penkistä – etäkoulutus alakouluille, Riveria kesäyliopisto
Oppijan ja oppimisen ohjaus 30 op (Koulunkäynnin ammattitutkinto, Riveria)
Tuen tarpeeseen vastaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (Koulunkäynnin ammattitutkinto, Riveria)

Kasvu ja kehittyminen

Kehittyvä koululainen 5 op, Karelia
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op, Karelia
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op, Karelia
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2023-24, tutustu)
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op , UEF (seuraavan kerran lv 2023-24 tutustu)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv 2023-24, tutustu)
Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op, UEF (seuraavan kerran lv. 2023-24, tutustu)
Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen, Riveria kesäyliopisto
Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lasten ja nuorten kanssa, Riveria kesäyliopisto

Moninaisuuden kohtaaminen

Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukeminen, Riveria kesäyliopisto
Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa, Riveria kesäyliopisto
Seksuaaliterveyden perusteet 5 op, Karelia
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus 5 op, Karelia
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen 5 op, Karelia

Ammatillisuus ja verkostot

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op, Karelia
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisuus ja etiikka 2 op, Karelia
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5 op, Karelia (seuraavan kerran syksyllä 2023)
Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla 5 op, Karelia (seuraavan kerran syksyllä 2023)
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5 op, Karelia
Lastensuojelun perhekuntoutus 5 op, Karelia
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op, UEF
Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet MOOC, maksuton UEF (jos et tarvitse opintopisteitä tai todistusta. Jos haluat opintosuorituksen ilmoittaudu toteutukseen tästä)

Turvallisuus

Lastensuojeluoikeus, 5 op; UEF. Pakolliset edeltävät opinnot: Johdatus hyvinvointioikeuteen sekä  Sosiaalihuolto-oikeus (seuraavan kerran lv. 2023-24, tutustu, Sosiaalioikeus sosiaalityössä tai vastaava sosiaalioikeudellinen peruskurssi.  
Opiskelijoille suositellaan lisäksi Oikeustieteen perusteet 1 op tai vastaavaa oikeustieteen opiskeluun valmistavaa kurssia.
Akuutit kriisitilanteet oppilaitoksen arjessa, Riveria kesäyliopisto

Digitaidot

Digikoulu, 2 op, MOOC, maksuton, UEF. (tutustu)
Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly 2 op, maksuton, UEF. (tutustu)
Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta, MOOC, maksuton, UEF. Jos haluat opintosuorituksen (ilmoittaudu tästä)

Tutkintokoulutus, Perhepäivähoitajasta lastenhoitajaksi, Riveria
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Riveria (yhteishaku)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Riveria (yhteishaku)
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp, Riveria (ilmoittaudu)
Kasvatuksen osaamisalan 150 osp, Riveria
Sosionomi, Karelia (yhteishaku)
Varhaiskasvatuksen opettaja, UEF (yhteishaku)
Erityisopettaja, UEF (yhteishaku)
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 op, Riveria (ilmoittaudu)
Lapsen ja nuoren suojelu, 50 op, tulossa, Riveria
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 op, Riveria

Riveriassa on käytössä jatkuva haku. Opintoihin voi hakeutua ympäri vuoden, ja aloitukset ovat sovittuina aikoina. Tutkintoihin hakemisen sijasta voi hakeutua myös yksittäisen tutkinnon osan opiskelijaksi.