Hanke ja työryhmä

Vauhtia urallejoustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin


Hankkeessa kehitetään:

• tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia tekoälyn avulla
• tutkintorajat ja koulutusasteet ylittäviä koulutuspalveluja
• räätälöityjä koulutuksia yritysten henkilöstölle
• joustavia opintopolkuja työelämään työnhakijoille
• digitaalisia osaamismerkkejä tutkintotodistusten oheen
• osaamistilien käyttöä ja ennakointitiedon hyödyntämistä

Hankkeen tuloksena saadaan osuvampia koulutuspalveluja opiskelijoille ja yrityksille. Samalla syntyy koko palveluprosessin kuvaus yrityksen, opiskelijan ja koulutusten tarjoajien näkökulmasta.

Ota yhteyttä

Riveria

Karelia

UEF

Heli Kaarniemi heli.kaarniemi@uef.fi

Tutustu myös yhteisiä koulutuksia hankkeen jälkeen koordinoivaan tiimiin, ”Boardiin”.