Tekoäly ja osaamisen ennakointi

Vauhtia_uralle_aivot

Tulossa on tekoälyä hyödyntävä yhteinen koulutustarjotin:

Web-crawler käy läpi työpaikkailmoituksia ja tallentaa ilmoitukset tietokantaan.
Luonnollisen kielen prosessointiin tarkoitettu tekoäly poimii ilmoituksista relevantit virkkeet ja sanat.
Ohjelmisto syöttää ne web-käyttöliittymälle.
Tekoäly etsii avoimesta koulutustarjonnasta kursseja, jotka liittyvät näihin sanoihin ja virkkeisiin.
Tulokset näytetään web-käyttöliittymässä.

Lisäksi suunnitteilla on ennakointityökalu, joka suuren tekstiaineiston avulla jatkaa tulevaisuutta koskevia lauseita, tai botti jolta voi kysellä oman alan tulevaisuuden näkymistä.
Lisätietoja luonnollista kieltä prosessoivasta tekoälystä:
https://www.twilio.com/blog/ultimate-guide-openai-gpt-3-language-model